+3120-8225110

Leest grondig de instructies die bij het produkt worden geleverd en zorgt dat u daarmee vertrouwd raakt. Probeer het produkt niet te gebruiken voordat u de instructies goed hebt gelezen en de instructies hebt begrepen. Het is zeer belangrijk om de instructies te volgen. Als u instructies bij het produkt niet hebt ontvangen, neem dan onmiddellijk contact met ons op na ontvangst van het produkt.

Geschiktheid van het produkt.

Mandibulaire spalken, zoals de SleepPro, kunnen mogelijk niet werken voor mensen voor wie de kaak te ver vooruit of te ver naar achteren is geplaatst. Ook zijn ze niet geschikt voor mensen met brug(gen) of losse tanden, of als hun tandarts of arts adviseert de spalk niet te gebruiken. Als u ongezonde tanden of ongezond tandvlees hebt, of niet zeker bent of u onze produkten kunt dragen, raden wij u ten zeerste aan altijd vooraf met uw tandarts of arts te overleggen, voordat u onze produkten gaat gebruiken.

Als gebruik van één van onze apparaten buitensporige ongemak of pijn veroorzaakt, stopt u dan onmiddellijk met het gebruik daarvan en raadpleeg, indien nodig, uw tandarts of arts. U kan ons contacteren voor begeleiding, maar wij zijn niet in staat om u een medisch advies te geven. Raadpleeg altijd uw arts of tandarts voor medisch advies.

Beperking van aansprakelijkheid.

MEDiTAS aanvaardt in geen geval, enkele vorm van aansprakelijkheid, voor problemen die voortvloeien uit het gebruik van SleepPro produkten. Als bij gebruikers complicaties optreden, moeten zij direct stoppen met het gebruik van het produkt en onmiddellijk, indien nodig, deskundig medisch advies inwinnen van een arts of tandarts – op eigen kosten. MEDiTAS of de corporate entiteit of individu in verband met de ontwikkeling van dit produkt zal NIET aansprakelijk zijn voor enige speciale, gevolgschade, incidentele, indirecte of soortgelijke schade voor welke reden dan ook. De enige remedie zal worden beperkt tot terugbetaling van de aankoopprijs. Deze website is met uiterste zorg vertaald vanaf de Engelse website, www.sleeppro.com. De informatie op de Engelse website is bindend en niet de Nederlandse vertaling daarvan. Door de aankoop van dit produkt, gaat u akkoord met deze beperkingen van de aansprakelijkheid.

Algemene bedrijfsvoorwaarden

Alle verkopen zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden en termijnen en de voorwaarden hebben geen invloed op de wettelijke rechten van de consument.
Wij garanderen dat de produkten die wij leveren aan de juiste specificatie voldoen, zoals geadverteerd, echter kunnen wij het gebruiksgemak en de geschiktheid niet garanderen (compatibiliteit of geschiktheid). Het is uiterst belangrijk dat de instructies die worden meegeleverd met onze produkten zoveel mogelijk worden gevolgd.

Wij proberen ervoor te zorgen dat alle informatie zo nauwkeurig mogelijk is, maar wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele typ- en schrijffouten in onze reclame of op onze website. Wij behouden ons het recht te aanvaarden of verwerpen elke bestelling voor welke reden dan ook. Geen order of bestelling wordt als bindend beschouwd tenzij en totdat het is aanvaard door het bedrijf. Alle prijzen zijn exclusief VAT UK tegen het geldende percentage. Betalingsvoorwaarden zijn, cheque (onderhevig aan garantie/goedkeuring), creditcard of PayPal.

De goederen blijven eigendom van het bedrijf totdat de volledige betaling is verricht. Wij zullen u informeren over leveringstermijn of een geschatte datum van verzending voor uw bestelling. Als aan deze datum niet voldaan kan worden, om welke reden dan ook, zullen wij proberen u op de hoogte te houden van eventuele vertragingen en wanneer u de levering kunt verwachten. Terwijl wij ons inspannen om aan opgegeven levertijden te voldoen, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of kosten die zijn/worden opgelopen als gevolg van een niet-naleving van de geschatte leveringstijd of leverings- en verzenddatum. Eventuele problemen met uw levering moeten binnen 7 dagen na levering aan het bedrijf worden gemeld. Alle goederen die worden aangeboden zijn onderworpen aan voorraden en beschikbaarheid. Als onze produkten om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar zijn, zullen wij proberen een alternatieve produkt te bieden, of wij behouden het recht om de koopovereenkomst of bestelling te annuleren en bieden wij een restitutie.

Wet voor verkopen op afstand

Onder de consumentenbescherming (afstandsverkoop) Regulations 2000, hebt u het recht om de koopovereenkomst binnen zeven dagen – vanaf de dag nadat u de goederen (een “uit” afkoelingsperiode) geleverd heeft gekregen, te annuleren. U hebt het recht om zonder opgave van reden te annuleren om welke reden dan ook, zonder boete. Indien u de koopovereenkomst wenst te annuleren, laat u dat dan schriftelijk aan ons weten per post, fax of e-mail, met duidelijke vermelding van uw volledige details en duidelijke annuleringsinstructies. Om de overeenkomst te herroepen, moet u ons manen binnen zeven werkdagen, vanaf de dag nadat u de goederen geleverd heeft gekregen. Zodra u de aankoop heeft geannuleerd, hebt u een wettelijke ‘zorgplicht’ te zorgen voor een goede zorg van de goederen en de verpakking daarvan. U moet de goederen in originele staat en verpakking – op uw kosten – aan ons terugsturen naar onderstaand adres. Wij verzoeken u daarbij duidelijk uw naam en adres op te geven.

Wij voldoen hiermee aan onze verplichtingen uit hoofde van de huidige consument verordening welke in werking is getreden, waaronder: The Sale of Goods Act, 1979, The Supply of Goods and Services Act, 1982, The Trade Descriptions Act, 1968, The Unfair Contract Terms Act, 1997, The Consumer Protection Act, 1987, The Consumer Protection (Distance Selling) Regulations, 2000

MEDiTAS Ltd, PO Box 567, Winchester, Hampshire SO23 2HJ, Engeland

Annulering/vervanging

Onder de (Britse) consumentenbescherming (afstandsverkoop) “Regulations 2000” hebt u het recht om een contract te annuleren binnen zeven dagen – vanaf de dag nadat u de goederen geleverd heeft gekregen. U hebt het recht om te annuleren, zonder opgave van reden en zonder boete.

Als u de bestelling cancelt verzoeken wij dit schriftelijk aan ons aan te geven per post, per fax of per e-mail met een duidelijke vermelding van uw volledige contactgegevens, met inbegrip van de besteldatum en duidelijke instructies. Om de overeenkomst te herroepen, moet u ons manen binnen zeven werkdagen vanaf de dag nadat u de bestelling heeft gedaan. Geef een korte toelichting waarom u ervoor hebt gekozen om de goederen te retourneren. Zodra u de aankoop heeft geannuleerd, hebt u een wettelijke ‘zorgplicht’ te zorgen voor goede zorg van de goederen en de verpakking daarvan. U moet de goederen in originele staat en verpakking – op uw kosten – aan ons terugsturen naar onderstaand adres. Wij verzoeken u daarbij duidelijk uw naam en adres op te geven.

Voor ongebruikte SleepPro standaard (S1′s), zullen wij u het volledige bedrag dat u betaald heeft voor de goederen terugbetalen.

Voor de aangepaste SleepPro custom (S2), is het volgende beleid van toepassing: een aangepaste SleepPro moet er ten minste 12 maanden meegaan en er voor zorgen dat buitensporig tandenknarsen niet mogelijk is. Indien vervanging van uw aangepaste SleepPro custom (S2) in het eerste jaar, als gevolg van buitensporig tandenknarsen noodzakelijk is, dan geldt de navolgende vergoedingsregeling. Gelet op een minimale levensduur van 12 maanden, wordt per maand dat de SleepPro custom niet meer bruikbaar is, voorafgaand aan 12 maanden 1/12 van de oorspronkelijke kosten, bij de vervanging gecrediteerd. Als de SleepPro custum (S2) 10 maanden bruikbaar is geweest, dan vergoeden wij 2/12 van de oorspronkelijke kosten en zo verder tot een maximaal 6 maanden (6/12 deel van de oorspronkelijke kosten), gelijk aan maximaal de helft van de oorspronkelijke kosten. Als u zich beroept op bovengenoemde regeling of vervanging van de aangepaste SleepPro custom (S2) in de eerste 6 maanden van bezit, dan zal voorafgaand het mondstuk aan ons geretourneerd moeten worden. Wij zullen het mondstuk inspecteren in ons laboratorium en indien mogelijk kosteloos voor u vervangen of herstellen indien dat mogelijk is. Als er sprake is van buitensporig tandenknarsen, of tekenen zijn van andere buitengewone gebruikschade of slijtage, dan is het bovenstaande beleid niet van toepassing.
De crediteringsregeling is van toepassing in de periode van 12 maanden, vanaf de aankoopdatum en is niet van toepassing op vervangbare en vervangen mondstukken.
Restitutie zal worden verstrekt binnen 30 dagen na ontvangst van de aankondiging van de annulering.

MEDiTAS Ltd PO Box 567 Winchester SO23 3HJ Engeland , Engeland Tel 01962-761-831, Fax 0870-458-0621,

Email:info@sleeppro.com